2 კვირიანი ლინზები

2 კვირიანი ლინზები
 კონტაქტური ლინზების გამოყენებას, მწარმოებელი კომპანია გირჩევთ 2კვირის განმავლობაში. რაც უფრო ნაკლები დროით გამოიყენება ლინზები, მით ნაკლები დანალექები გროვდება მასზე და გამოყენების პროცესიც უფრო კომფორტულია. 2 კვირიანი კონტაქტური ლინზები ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ლინზებია მომხმარებელთა შორის. მათი გამოყენება შეიძლება ღამითაც, არაუმეტეს 6დღისა.
Acuvue Oasys with HYDRACLEAR® Plus განკუთვნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს თვალს სინოტივისა და სისუფთავის შეგრძნებაში. მათი გამოყენებისას საერთდ ვერ იგრძნობთ რომ...
Lensify Soft ორკვირიანი კონტაქტური ლინზა დამზადებულია ახალი ტექნოლოგიის სილიკონ-ჰიდროგელური მატერიალით, რომელიც შემუშავებულია იმისათვის რომ მივიღოთ განსაკუთრებული კომფორტი ყველაზე...
Acuvue® Oasys Transition არის სილიკონ-ჰიდროგელური, ორკვირიანი კონტაქტური ლინზები, რომლებიც რეაგირებენ და ადაპტირებენ ცვალებად განათებაზე! რატომ უნდა ავირჩიოთ Acuvue®...
Spinner