კლიენტებს თანხის გადახდა შეუძლიათ: 
ბარათით
თუ თქვენ აირჩევთ ბარათით გადახდის ტიპს, გადამისამართდებით ელექტრონულ ბანკინგზე.
გადახდის შემდეგ თქვენი შეკვეთა დაუყოვნებლივ დადასტურდება.
  
საბანკო გადარიცხვა
თუ თქვენ გადახდის ამ ტიპს აირჩევთ, ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ (ანგარიში მითითებული იქნება შეკვეთაზე), უნდა შეგვატყობინოთ თანხის ჩარიცხვა, რათა დადასტურდეს თქვენი შეკვეთა.